Førstehjælpskursus

4 timers basis Førstehjælp

RescYou - Førstehjælpkursus - Kursus i førstehjælp - Header

Kurset er intensivt, og har sit fokus omkring genoplivning og håndtering af de oftest forekommende livstruende tilstande. Vi lægger vægten på den praktiske udførelse, og kursisten vil efter kurset føle sig rustet til at handle korrekt, når det gælder. Kurset vil forløbe med teori og praktiske øvelser fordelt 30% teori og 70% praktik.

Indhold:

 • Førstehjælpens hovedpunkter
 • Livreddende førstehjælp til bevidstløse (Luftvejshåndtering)
 • Genoplivning (Hjertelungeredning)
 • Orientering og brug af hjertestarter
 • Håndtering af andre livstruende tilstande.

Efter kurset vil kursisten have tilegnet sig følgende færdigheder:

 • Udføre kontrol af bevidsthedsniveau
 • Udføre korrekt luftvejshåndtering af bevidstløse
 • Udføre kontrol af vejrtrækning og livstegn
 • Udføre korrekt hjertelungeredning ved udsættende vejrtrækning og hjertestop
 • Være orienteret om placering, og brug af hjertestartere
 • Have kendskab til udførelse af livreddende førstehjælp ved de oftest forekommende livstruende tilstande
 • Have kendskab til førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Have kendskab til førstehjælp til børn.

Kontakt mig her: info@rescyou.dk

3-6 timers Førstehjælpskursus til virksomheder

Førstehjælp til virksomheder

Kurset henvender sig til virksomheder og dettes personale. Kurset tager udgangspunkt i den livreddende førstehjælp og overholder kravene til førstehjælpsuddannelse af personalet i forbindelse med akkreditering af virksomheden.

Kurset målrettes netop Jeres virksomhed.

Kurset vil forløbe med teori og praktiske øvelser fordelt 30% teori og 70% praktik.

Virksomheden kan vælge at lade sig registrere i vores kundesystem – så sender vi automatisk en påmindelse når det igen er tid til at få genopfrisket førstehjælpsuddannelsen.

Der udstedes kursusbevis for:

 • Bevidsthedstilstand
 • Overlevelseskæden
 • Basal genoplivning – hjerte-lunge redning
 • Brug af hjertestarter
 • Stabilt sideleje
 • Scenarie træning tilpasset jeres virksomhed.

Kontakt mig her: info@rescyou.dk

6 timers livreddende Førstehjælp

RescYou - Førstehjælpkursus - Kursus i førstehjælp - Header

På dette kursus vil kursisten blive rustet til at håndtere alle livstruende tilstande hos voksne og børn. Vi lægger vægten på den praktiske udførelse og forståelse af udførslen. Kurset vil forløbe med teori og praktiske øvelser fordelt 30% teori og 70% praktik.

Indhold:

 • Førstehjælpens hovedpunkter
 • Livreddende førstehjælp til bevidstløse (luftvejshåndtering)
 • Genoplivning (hjertelungeredning)
 • Genoplivning af børn
 • Håndtering af blokeret luftveje (Heimlich)
 • Orientering og brug af hjertestarter
 • Håndtering af generelle livstruende tilstande hos voksne og børn
 • Håndtering af forbrændinger og ætsninger
 • Håndtering af shock, herunder blødninger.

Efter kurset vil kursisten have tilegnet sig følgende færdigheder:

 • Udføre kontrol af bevidsthedsniveau
 • Udføre korrekt luftvejshåndtering af bevidstløse
 • Udføre kontrol af vejrtrækning og livstegn
 • Udføre korrekt hjertelungeredning ved udsættende vejrtrækning og hjertestop
 • Udføre genoplivning af børn og spædbørn
 • Være orienteret om placering, og brug af hjertestartere
 • Udføre korrekt livsreddende førstehjælp ved livstruende tilstande hos voksne og børn
 • Udføre førstehjælp ved forbrændinger og ætsninger
 • Have forståelse for, og kunne udføre førstehjælpens hovedpunkter.

Kontakt mig her: info@rescyou.dk

3-4 timers Førstehjælp til børn

Førstehjælp til børn - RescYou

Fokus er udelukkende på førstehjælp til børn, og vi arbejder målrettede med den praktiske udførelse,

således at kursisten vil føle sig godt rustet til handling.
Kurset vil forløbe med teori og praktiske øvelser fordelt 30% teori og 70% praktik.

Kurset henvender sig til alle der har med børn at gøre bl.a. pædagoger, lærer, forældre, mødregrupper m.m.

Indhold:

 • Livreddende førstehjælp til bevidstløse børn (luftvejshåndtering)
 • Genoplivning af børn
 • Håndtering af generelle livstruende tilstande hos børn, herunder blokerede luftveje, hovedskader og blødninger
 • Førstehjælp ved forbrændinger og ætsninger hos børn
 • Førstehjælp ved feberkramper
 • Førstehjælp ved forgiftninger
 • Førstehjælp ved allergiske reaktioner og allergisk chok.

Efter kurset vil kursisten have tilegnet sig følgende færdigheder:

 • Udføre kontrol af bevidsthedsniveau hos børn
 • Udføre korrekt luftvejshåndtering af bevidstløse børn
 • Udføre kontrol af vejrtrækning og livstegn hos børn
 • Udføre korrekt hjertelungeredning ved udsættende vejrtrækning og hjertestop hos børn
 • Udføre korrekt livsreddende førstehjælp ved livstruende tilstande hos børn herunder Heimlich-metoden
 • Udføre førstehjælp ved forbrændinger og ætsninger
 • Udføre førstehjælp ved forgiftninger
 • Udføre førstehjælp ved feberkramper.

Kontakt mig her: info@rescyou.dk

3 timers vedligeholdelseskursus

RescYou - Førstehjælpkursus - Kursus i førstehjælp - Header

Dette er et vedligeholdelseskursus for personer som inden for de seneste 2 år har været på et førstehjælpskursus, og som ønsker at vedligeholde sine færdigheder. Kurset vil forløbe med teori og praktiske øvelser fordelt 30% teori og 70% praktik.

Indhold:

 • Førstehjælpens hovedpunkter
 • Livreddende førstehjælp til bevidstløse (luftvejshåndtering)
 • Genoplivning (hjertelungeredning)
 • Orientering og brug af hjertestarter
 • Håndtering af andre livstruende tilstande.

Efter kurset vil kursisten have repeteret følgende færdigheder:

 • Udføre kontrol af bevidsthedsniveau
 • Udføre luftvejshåndtering af bevidstløse
 • Udføre kontrol af vejrtrækning og livstegn
 • Udføre korrekt hjertelungeredning ved udsættende vejrtrækning og hjertestop
 • Være orienteret om placering, og brug af hjertestartere
 • Have kendskab til udførelse af livreddende førstehjælp ved de oftest forekommende livstruende tilstande
 • Have kendskab til førstehjælpens hovedpunkter
 • Have kendskab til førstehjælp til børn.

Kontakt mig her: info@rescyou.dk

4 timers Førstehjælpskursus til Lægeklinikker & Tandlæger

Kurset henvender sig til tandlægeklinikker og dettes personale. Kurset tager udgangspunkt i den livreddende førstehjælp og overholder kravene til førstehjælpsuddannelse af personalet i forbindelse med akkreditering af klinikken.

Kurset målrettes netop Jeres virksomhed.

Kurset vil forløbe med teori og praktiske øvelser fordelt 30% teori og 70% praktik.

Tandlægeklinikken kan vælge at lade sig registrere i vores kundesystem – så sender vi automatisk en påmindelse når det igen er tid til at få genopfrisket førstehjælpsuddannelsen.

Der udstedes kursusbevis for:

 • Bevidsthedstilstand
 • Overlevelseskæden
 • Basal genoplivning – hjerte-lunge redning
 • Brug af hjertestarter
 • Stabilt sideleje
 • Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene hos en voksen person
 • Kendskab til Nødtrakeotomi samt relevant udstyr
 • Kendskab til Anafylaksi samt scenarietræning med relevant udstyr
 • Scenarie træning i klinikken.

Kontakt mig her: info@rescyou.dk