Brandkursus

2-3 timers Brandkursus

Formålet med kurset er, at give kursisten en basisviden om brandbekæmpelse og at lære, ved hjælp af praktiske øvelser, hvordan en opstået brand slukkes korrekt ved hjælp af mindre slukningsudstyr. Samtidig lærer kursisten, hvilke slukningsmidler, der bør anvendes til forskellige typer brande samt vurdere, hvornår der er brug for ekstra hjælp.

Efter kurset vil kursisten have tilegnet sig følgende færdigheder:

  • Forbrændingsteori og slukningsmetoder
  • Brug af håndslukkere: Kuldioxid – Pulver – Vand
  • Brug af brandtæppe
  • Praktiske slukningsøvelser
  • Gennemgang virksomhedens brandsluknings udstyr og beredskabsplaner

Kontakt mig her: info@rescyou.dk